Tyli naktis/Silent night! en Lithuanian

 xzz.jpg  Tyli naktis (mp3)
Viskas miega, tik dar vis.
Motinėlė ten budi viena.
Kūdikis su meilia šypsena
Ilsisi, miega ramiai,
Ilsisi, miega ramiai.

Tyli naktis, šventa naktis!
Pildos dieviška mintis:
Viešpats, tapęs mažu vaikeliu,
Žada sieloms malonių gausių
Savo šventu gimimu
Savo šventu gimimu

Tyli naktis, šventa naktis!
Vyksta meilės paslaptis.
Angelų giesmė skamba nakčia,
nešdama piemenims žinią šią:
Jau Išganytojas čia!
Jau Išganytojas čia!

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: